Tuesday, 18/05/2021 - 11:11|
Chào mừng các bạn. Đây là trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
 NỘI DUNG CHI TIẾT XEM Ở :Data\các tổ Chuyên môn\Tổ Lý-Thể dục
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12 -HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
 ĐỀ  VÀ ĐÁP ÁN KT VẬT LÝ 10A-A1 CHƯƠNG 1 (2013-2014) Chi tiết xem ở Data các tổ chuyên môn\tổ Lý-TDuc  
 ĐỀ  VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA VẬT LÝ 11-CHƯƠNG 1+2
 ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ CB VÀ CÔNG NGHỆ
 Ôn tập thi lại môn vật lý năm học 2012-2013
 Đề kiểm tra  và đáp án môn vật lý 11 -học kỳ 2 năm học 2012-2013 của trường Nguyễn Trãi : xem chi tiết tại: Data các tổ chuyên ...
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 -HKI NĂM HỌC 2012-2013
 PCGD HỌC KỲ II 
TỰ ÁI   06/12/12
 Lòng tự ái làm cho con người ta cao lên hay thấp xuống