Tuesday, 18/05/2021 - 10:47|
Chào mừng các bạn. Đây là trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Thời Khóa biểu số 3 HK1 năm học 2016-2017. Áp dụng từ 31/11/20106 Xem tại đây
Thời khóa biểu của Giáo viên - buổi sáng Thời khóa biểu của Giáo viên - buổi chiều Thời khóa biểu của Học sinh - buổi sáng Thời khóa biểu của Học ...
TKB của giáo viên TKB của học sinh khối sáng TKB của học sinh khối chiều TKB Thể dục, quốc phòng và TKB học nghề không thay đổi
Áp dụng từ ngày 04 tháng 01 năm 2016 Riêng TKB học nghề của Khối 11 như cũ (HK1) Thời khóa biểu học sinh Thời khóa biểu giáo viên Thời khóa biểu thể ...
TKB số 2 (HK1) nh 2015-2016 áp dụng từ 28/9/2015. Xem tại đây.
Thời khóa biểu số 3 (HK1) nh 2015-2016, áp dụng từ ngày 05/10/2015. Xem tại đây.
Thời khóa biểu số 1-HK1 năm học 2015-2016 áp dụng từ 24/8/2015 Khối sáng;     Khối chiều;    TDQP