Tuesday, 18/05/2021 - 12:27|
Chào mừng các bạn. Đây là trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
 • NH 2020 - 2021 -- Đề số 03_Bộ đề thi thử TNTHPT 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 79 lượt tải | 9 file đính kèm
  NH 2020 - 2021 -- Đề số 03_Bộ đề thi thử TNTHPT 2021
 • NH 2020 - 2021 -- Đề số 02_Bộ đề thi thử TNTHPT 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 255 lượt tải | 9 file đính kèm
  NH 2020 - 2021 -- Đề số 02_Bộ đề thi thử TNTHPT 2021
 • NH 2020 - 2021 -- Đề số 01_Bộ đề thi thử TNTHPT 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 345 lượt tải | 9 file đính kèm
  Bộ đề thi thử TNTHPT 2021 gồm 9 môn
 • NH 2020 - 2021 -- Lời giải đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 83 lượt tải | 8 file đính kèm
  Lời giải mang tính tham khảo (riêng môn GDCD là chưa có)
 • NH 2020 - 2021 -- Đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 81 lượt tải | 10 file đính kèm
  NH 2020 - 2021 -- Đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • NH 2019 - 2020 -- Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 258 lượt tải | 3 file đính kèm
  Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
 • NH 2019 - 2020 -- Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 26007 lượt tải | 20 file đính kèm
  NH 2019 - 2020 -- Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM
 • NH 2019 - 2020 -- Toán - Phát triển đề minh họa 2020 - Có lời giải chi tiết
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 576 lượt tải | 2 file đính kèm
  Toán Đề số 1 - Phát triển đề minh họa 2020 - Có lời giải chi tiết
 • Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 293 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Hướng dẫn giải đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 501 lượt tải | 8 file đính kèm
  Tham khảo hướng dẫn giải đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 629 lượt tải | 9 file đính kèm
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới (cho lớp 12C01, 12C02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 332 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học sinh tải về giải nén để học