Thứ ba, 18/05/2021 - 11:49|
Chào mừng các bạn. Đây là trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Thực hiện Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/ 2017. Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo rộng rãi Thông báo số 40/TB-THPTNTr ngày 05/9/2018

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công khai 1. Trường đạt tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) chu kỳ 2 . Quyết định 2. Công khai năm học 2017-2018. Xem chi tiết
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
23/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chiến lược Phát triển Giáo dục trường THPT NGuyễn Trãi giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 Xem chi tiết
Ngày ban hành:
18/02/2017
Ngày hiệu lực:
18/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công khai năm học 2016-2017 theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem chi tiết Công Khai Qui chế Dân chủ năm học 2016-2017 Xem chi tiết QCDC
Ngày ban hành:
06/10/2015
Ngày hiệu lực:
06/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực