1

Phạm Ngọc Ninh

0985856391

HT

2

Trần Minh Chung

0905105941

P.HT

3

Phan Ngọc Bảo

0901911909

P.HT

4

Hà Văn Trị

0794661415

CNTT

5

Nguyễn Thị Chim Phượng

0394304547

Y tế

6

Lê Thị Minh Hà

0908703619

Văn thư - Thủ quỹ

7

Nguyễn Thị Hồng Vân

0985505782

Thiết bị

8

Đào Xuân Tuấn

0911141728

Kế toán

9

Ngô Văn Thu

0935593236

Bảo vệ

10

Trần Thị Thu Hiền

0906418128

Thư viện

11

Nguyễn Thị Như Thảo

 

Tạp vụ

12

Hồ Thanh Hải

0762637329

Bảo vệ