Monday, 21/09/2020 - 07:37|
Chào mừng các bạn. Đây trang thông tin điện tử của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7 Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
22/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/ 2017. Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo rộng rãi Thông báo số 40/TB-THPTNTr ngày 05/9/2018

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website