Thứ sáu, 23/04/2021 - 05:48|
Chào mừng các bạn. Đây là trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
 • NH 2020 - 2021 -- Lời giải đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 61 lượt tải | 8 file đính kèm
  Lời giải mang tính tham khảo (riêng môn GDCD là chưa có)
 • NH 2020 - 2021 -- Đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 53 lượt tải | 10 file đính kèm
  NH 2020 - 2021 -- Đề thi tham khảo các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • NH 2019 - 2020 -- Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 225 lượt tải | 3 file đính kèm
  Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
 • NH 2019 - 2020 -- Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 25563 lượt tải | 20 file đính kèm
  NH 2019 - 2020 -- Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM
 • NH 2019 - 2020 -- Toán - Phát triển đề minh họa 2020 - Có lời giải chi tiết
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 541 lượt tải | 2 file đính kèm
  Toán Đề số 1 - Phát triển đề minh họa 2020 - Có lời giải chi tiết
 • Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 273 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Hướng dẫn giải đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 486 lượt tải | 8 file đính kèm
  Tham khảo hướng dẫn giải đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 615 lượt tải | 9 file đính kèm
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới (cho lớp 12C01, 12C02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học sinh tải về giải nén để học
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới (cho lớp 11B01, 11B02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 291 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học sinh tải về giải nén để học bài
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới (cho lớp 10A01, 10A02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
  File Nghe Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới (cho lớp 10A01, 10A02)Học sinh tải vè giải nén để học bài
 • Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM 2018
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 308 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM