Sunday, 20/09/2020 - 11:04|
Chào mừng các bạn. Đây trang thông tin điện tử của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7 Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
 • NH 2019 - 2020 -- Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 88 lượt tải | 3 file đính kèm
  Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
 • NH 2019 - 2020 -- Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 4236 lượt tải | 20 file đính kèm
  NH 2019 - 2020 -- Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM
 • NH 2019 - 2020 -- Toán - Phát triển đề minh họa 2020 - Có lời giải chi tiết
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 364 lượt tải | 2 file đính kèm
  Toán Đề số 1 - Phát triển đề minh họa 2020 - Có lời giải chi tiết
 • Đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 189 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Hướng dẫn giải đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 370 lượt tải | 8 file đính kèm
  Tham khảo hướng dẫn giải đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
 • Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 504 lượt tải | 9 file đính kèm
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới (cho lớp 12C01, 12C02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 237 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học sinh tải về giải nén để học
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới (cho lớp 11B01, 11B02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học sinh tải về giải nén để học bài
 • File Nghe Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới (cho lớp 10A01, 10A02)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 259 lượt tải | 1 file đính kèm
  File Nghe Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới (cho lớp 10A01, 10A02)Học sinh tải vè giải nén để học bài
 • Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM 2018
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 206 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM
 • Đáp án chi tiết đề thi minh họa 2018 các môn
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 265 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Chi tiết dự thảo các môn trong chương trình giáo dục phổ thông mới
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 186 lượt tải | 27 file đính kèm